وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/۱/٢٠

 Common English Idioms

The idioms and expressions below are some of the most common in English. The example sentences show how idioms are used in context. Have fun!1. As easy as pie means "very easy" (same as "a piece of cake")
Example: He said it is a difficult problem, but I don't agree. It seems as easy as pie to me!  2. be sick and tired of means "I hate" (also "can't stand")
Example: I'm sick and tired of doing nothing but work. Let's go out tonight and have fun.  3. Bend over backwards means "try very hard" (maybe too much!)
Example: He bent over backwards to please his new wife, but she never seemed satisfied.  

4. Bite off more than one can chew means "take responsibility for more than one can manage"
Example: John is so far behind in his studies. Besides classes, he plays sports and works at a part-time job. It seems he has bitten off more than he can chew. 

منابع

http://ow70.blogfa.com

http://davari55.blogfa.com/

  
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/۱/۱٧

اشاره ای به فنون و روش مطالعه

مقدمه:                               

یکی از مهمترین علل عدم موفقیت دانش آموزان آشنا نبودن آنان با فرهنگ صحیح مطالعه است.شاید بتوان گفت که اغلب دانش آموزان آگاه بر نیروی نهفته در وجود خود نیستند.لذا اولین گام
،القاء خودبرباوری در آنهاست.

اصولی ترین اصل بعد از مساله خود باوری ، اطلاع یافتن از شیوه صحیح مطالعه است.چرا که برخی از دانش آموزان علیرغم مطالعات ممتد و طولانی ، نتیجه چندانی از کارشان نمی گیرند
واین معضل شاید به دلیل عدم آشنایی با نحوه صحیح مطالعه است.

در مطالعه باید سه عامل پیوسته باشد: 1-
استمرار در مطالعه 2- انضباط در مطالعه 3- تنوع در مطالعه

* فرهنگ مطالعه بخشی از زندگی روزمره ماست لذا مطالعه را باید بدون وقفه ادامه داد.مطالعات مقطعی اثر عمیق تری بر یادگیری ندارند.زمان مطالعه اگر کم باشد ولی مداوم ، سودمندتر از مطالعات طولانی و مقطعی است .

* نظم یک قانون حاکم بر طبیعت است و آن را راز خوشبختی و سعادت بشر می دانند. لذا مطالعات دانش آموزان باید بر اساس یک برنامه از قبل تعیین شده تکرار شود نه به صورت تصادفی.

* بی تحرکی و یکنواختی باعث کسالت و روح واپس زدگی می شود.اگر دانش آموزی وقت زیادی را صرف مطالعه یک موضوع درسی کند ، بعد از مدتی خستگی بر او غالب می شود و از میزان فراگیری اش کاسته می شود.

 

عوامل موثر در مطالعه

عدم تمرکز :

یکی از عوامل مفیدتر ساختن مطالعه ، تمرکز حواس است. گاهی عوامل درونی همچون غم و اندوه  فکر تشویش ، اضطراب ، بی خبری از بستگان ، کثرت مشاغل و کارهای بهم ریخته که شخص باید انجام دهد ، عشق و محبتهایی که دل را بی قرار می سازد و گاهی عوامل بیرونی مانند سرو صدا ، رفت و آمد ، وجود صحنه های مشغول کننده ، روشن بودن رادیو و تلویزیون یا هر نوع صدای مزاحم و حتی گرسنگی و تشنه بودن ، بر تمرکز تاثیر می گذارند.برای غلبه به این عوامل نکات زیر باید رعایت شود
:
1-
مطالعه در محیط آرام

2-
خواندن کتاب با صدای بلند

3- خاموش ساختن صداهای اطراف در حد امکان

4- یادداشت برداری از مطالب کتاب

5- خلاصه نویسی

6-
برخورد سئوالی با کتاب و مطالب آن

7- زنده نگه داشتن هدف و انگیزه مطالعه

8- جدی گرفتن مطالعه و بها دادن به آن

9- علامت گذاری در حاشیه صفحه یا زیر قسمتهای مهمتر

بی هدفی :

فردی که در زندگی هدف مشخصی ندارد ممکن است تا آخر عمر ناموفق بماند با آنکه تلاش زیادی می کند اما نتیجه چندان مثبتی بدست نمی آورد.متاسفانه بی هدفی دامنگیر بسیاری از دانش آموزان است.اگر از آنان بپرسید چه تصمیمی دارند ؟ می گویند نمی دانم فعلا درس می خوانم تا ببینم خدا چه می خواهد.

هدف ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. از هدفهای کوتاه مدت برای رسیدن به هدفهای بلند مدت استفاده کنید. چون هدفهای کوتاه مدت عین پله های نردبان می مانند و باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای رسیدن به هدفهای بلند مدت می شوند دانش آموزی که به هدفهای کوتاه مدت خود برسد ، قطعا تلاش بیشتری برای رسیدن به هدفهای بلند مدت می کند.

اما صرف داشتن هدف کافی نیست. مهم بازبینی و پیگیری لازم برای رسیدن به هدف است . هدف شرط اصلی موفقیت است ولی شرط کافی نیست. بطور دایم هدف خود را بازبینی کنید تا بتوانید راه رسیدن به آن هدف را هموار کنید.

هدف باید واضح و قابل دستیابی و منطقی باشد. اهدافی را انتخاب کنیم که دور از واقعیت و ذهن نباشد. در غیر اینصورت ذهن از فعالیت باز می ایستد بنابراینه دقیقا مشخص کنید اینکه چه می خواهید و در جستجوی چه هستید؟ اگر داوطلب کنکور هستید هدف شما چیست ؟ آیا تنها قبولی در کنکور یا آموختن علم با کاربرد عملی آن ؟

لذا انگیزه خود را از انتخاب آن هدف مشخص کنید. علت انتخاب آن هدف چیست ؟ به فرض اگر داوطلب کنکور هستید ، انگیزه شما از آوردن رتبه خوب چیست ؟ و با آوردن رتبه خوب می خواهید در چه رشته ای قبول شوید و قبولی در
آن رشته چه تاثیری در آینده شما دارد ؟ با پاسخ به این سئوالات انگیزه شما از (علت ) انتخاب آن هدف مشخص می شود و اهمیت آن نمایان می گردد.

برنامه ریزی :

بعد از مشخص شدن هدف و علت انتخاب آن باید برنامه ریزی کنید و زمان مناسب را برای رسیدن به آن در نظر بگیرید تا بهتر بتوانید برنامه ریزی کنید.با توجه به زمان در نظر گرفته شده و هدف انتخابی شما میتوانید بهتر برنامه ریزی کنید.

موانع موجود در راه هدف را مشخص کنید و برای هریک از آنها چاره اندیشی نمائید. به محض برخورد با کوچکترین مشکل ، از فعالیت خود دست برندارید. هیچ هدفی براحتی و بدون زحمت قابل دسترسی نیست . وجود موانع و مشکلات مهم نیست مهم آن است که با نحوه برطرف کردن آن آشنایی پیدا کنید. افراد موفق هرگزاز مشکلات نهراسیده اند. بلکه آنها را پله های ترقی موفقیت پنداشته اند.
هدفهای خود را مورد بازبینی قرار دهیدو زمان رسیدن به آن را در نظر بگیرید.ببینید آیا مطابق زمانبندی پیش می روید. آیا راه درستی را برای رسیدن به هدف انتخاب نموده اید. بازبینی هدف به شما کمک می کند تا بتوانید به سمت درستی حرکت کنید.

مثال : اگر داوطلب کنکور هستید و شش ماه برای مطالعه کتابهای کنکور در نظر گرفته اید ، بعد از گذشت مدت زمانی باید ببینید آیا مطابق برنامه پیش میروید و قبل از کنکور تمامی کتابها را مطالعه می کنید ؟ اگر نه بایستی بر سرعت خود بیفزایید.
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/۱/۱۱

 

به نظر من اگر ما با  اعتماد به نفس و تلاش عمل کنیم نتیجه بسیار بهتری نسیبمان می شود . این جملات بسیار مهم می تواند نقش موثری در روحیه و شخصیت ما داشته باشند:

مسبب بسیاری از شکستها ، بی اعتقادی ، عدم اطمینان ، گرایش ناخودآگاه به شکست و نداشتن رغبت چندان به پیروزی است .

تفکری که حول موفقیت چرخ بزند باعث می شود که ذهن نقشه های موفقیت آمیز طرح کند .

دائما به خود گوشزد کنید که از آنچه تصور می کنید  بهتر هستید ، مردم موفق به هیچ وجه    خارق العاده نیستند، افراد موفق آدمهای معمولی هستند که از اعتماد به نفس برخوردارند .

هر چه که فرد موفق تر باشد کمتر به عذر و بهانه متوسل می شود . خود را در برابر عذر تراشی ها و بیماری شکست پذیری واکسینه کنید .

واقعیت دارد سخنانی را که به زبان می آوریم ، از ایمان و احساساتمان نشات می گیرد .

به مفهوم ایمان پی ببرید ،بدانید که ایمان جز اندیشه شما نیست ، بنابراین هر چه می اندیشید همان را خلق می کنید .

وقتی انسان از انجام دادن کاری می ترسد ، تنها راه نجات این است که کار را انجام دهد.

حس ناخودآگاه شما تنها آنچه را که می شنوید باور می کند نه حقیقت را.

مشخص کنید که در زندگی چه می خواهید و به دنبال آن می روید ، بر این انتظار نباشید که کسی آن را به شما  دهد ، در این صورت می باید خیلی انتظار بکشید .

هیچوقت خود را کم هوش و دیگران را باهوش تصور نکنید ، خودتان را دست کم نگیرید  به یاد داشته باشید که میزان هوش شما هیچ اهمیتی ندارد بلکه نوع استفاده از آن هوش مطرح است .

برای انجام هر کاری هنگامی دیر است که اجازه بدهید ذهنتان منفی بافی کند و فکر کند که دیگر دیر شده است .

ترس دشمن شماره یک موفقیت است ، ترس اجازه نمی دهد مردم از فرصتهایی که به آنها رو آورده است استفاده کنند .