وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/٧/٢٤

How long does it take to learn English?

by Judie Haynes

The most frequently asked question of ESL professionals by mainstream teachers, administrators, and even politicians concerns how long it should take English language learners to acquire English.

The Research

How long does it take to learn English? How long should students receive support in language? These are the most frequently asked questions by administrators, school board members and classroom teachers. The most comprehensive work done in this field is the research conducted by Wayne Thomas & Virginia Collier. Thomas&Collier studied the language acquisition of 700,000 English language learners in a longitudinal study from 1982 to 1996. They wanted to find out how long it took students with no background in English to reach native speaker performance (50th percentile) on norm-referenced tests. In addition, they looked at variables such as socioeconomic status, first language, programs used to learn English, and number of years of primary language schooling. In their study, Thomas&Collier found that the most significant variable in how long it takes to learn English is the amount of formal schooling students have received in their first language.


ادامه مطلب ...نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/٧/٢٤

 

انواع کلمات

 (part of speech )

در دستور زبان انگلیسی هشت نوع کلمه وجود دارد:

 

1- اسم (Noun)                 مثال: Ali - book - lion - umbrella

2- صفت (Adjective)           مثال: large – good – hot - beautiful

3- ضمیر (Pronoun)            مثال: him – them – We - They

4- فعل (Verb)                   مثال: go – come – read - watch

5- قید (Adverb)                 مثال: well – slowly – badly - rapidly

6- حرف اضافه (Preposition) مثال: in – at – by - to

7- حرف ربط (Conjunction)   مثال: and – or – but - so

8- صوت (Interjection)         مثال: oh – Bravo

 

   البته بعضی از کلمات وجود دارند که نسبت به هر جمله می توانند معانی مختلف داشته باشند جملات زیر توجه کنید.

 

1. I gave him a present

2. I can not tell you at the present moment

3. They will present you to the king

4. At present he is absent

 

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول present به معنای هدیه است)اسم)

در جمله دوم present معنای حال یا حاضر می دهد .  )صفت)

در جمله سوم  present به معنای معرفی کردن است . )فعل)

در جمله آخر  present به معنای اکنون یا زمان حال است. ( قید)

 

طبیعی است برای تشخیص اینکه یک کلمه در مکانهای مختلف چه معنی می دهد باید گنجینه لغت بیشتری برای خود فراهم آوریم و این میسر نیست مگر با مطالعه کردن و سرو کار داشتن با واژگان انگلیسی و تمرین کردن.

www.Learn-English.ir

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/٧/٢٤

تاریخچه زبان انگلیسی

 

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. از آنجا که زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی (از شاخه آریایی) است، زبان فارسی با زبان‌های ژرمنی از جمله با انگلیسی خویشاوند است. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این وامواژه‌ها از زبان‌های لاتین و فرانسوی و بخشی دیگر از یونانی و دیگر زبان‌ها به انگلیسی وارد شده‌اند.

زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، افریقای جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر تکلم می‌شود. انگلیسی امروزه ار نظر تعداد گویشوَر، پس از چینی، عربی، اسپانیایی و هندی، پنجمین زبان جهانست. تعداد کسانی که زبان مادری‌شان انگلیسی است امروزه 380 میلیون نفر است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل بشمار میآید.

 

منیع : ویکی پیدیا
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/٧/۱٠

 

The English Irregular Verb List

Click Here

A list of 211 basic English irregular verbs, including their base form, past simple, past participle, 3rd person singular, and the present participle / gerund.

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٧/٧/٧

وب سایت ها  و وبلاگ های مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در سایت هرمس