وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٩/۱٢/۱۸

 

"The best way to learn a foreign language is to speak it"


صحبت کردن نوعی تقلید است.  وقتی که شما به زبان مادریتان صحبت میکنید از گرامر , لغات و طرز تلفظ افراد پیرامونتان استفاده می کنند نه از جملات ساختگی خودتان. بنابر این وقتی که می خواهید زبان جدیدی را یاد بگیرید باید  از افرادی که زبان مادریشان  زبان مقصد شما ست تقلید کنید وقطعا ادامه چنین مسیری , اصولی و صحیح میباشد.

پر واضح است که ,قبل از اینکه بتوانبد صحبت کنبد  باید به  انواع مکالمات زبان مقصد  خوب گوش داده و همانگونه که گفته می شود تقلید و بیان کنید.

افزایش یافتن مهارت شنیداری   listening 

خوب گوش دادن =  خوب تلفظ کردن , خوب صحبت کردن, خوب فهمیدن , خوب خواندن  , خوب نوشتن

  

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٩/۱٢/۱٦

 

Languages are beautiful

 

  ضرورت دانستن زبانهای خارجی چیست ؟

  زبانها زیبایند  و یک از مشخصه های انسانی   . آیا ممکن است  که بدون دانستن زبان اندیشه کنید ؟ دانستن   یک زبان جدید همانند انتخاب کردن راه جدیدی برای اندیشیدن  و سرایش است. پس به دانستن زبان مادری    اکتفا نکنید  و زبان جدیدی را بیاموزید . 

 

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٩/۱٢/۱٢

 

همیشه انتخاب شیوه های  مناسب مطالعه و شناخت نکات ظریف و تاثیرگذار در یادگیری باعث صرفه جویی در وقتمان می شود.

یکی از اشتباهات رایج در مطالعه انتخاب متن های مشکل و مملو از لغات جدید برای افزایش دامنه لغات و مهارت خواندن است . باید همیشه سطح یادگیری خود را در نظر بگیرید و از  خواندن متن های بسیار دشوار بپرهیزید.

 انتخاب متن های دشوار  جهت  مطالعه باعث خستگی , دلسردی  و بی علاقگی شما می شود . در عوض سعی کنید که در اینترنت  به  جستجوی موضوعاتی که علاقه مندید بپردازید . به طور مثال :

Tips for saving money

Tips for losing weight

Tips for studying

Tips for success

Tips for staying awake

 و شما در اینترنت با هزاران مقاله و نکات آموزشی مفید جهت تغییر شخصیت , ظاهر و  هر موضوعی که به یادگیری آن علاقه مندید برخورد می کنید . پس هم نکته جدیدی را یادمی گیرید و هم دامنه لغات خود را افزایش داده و مهارت خواندن  را بهبود می بخشید .

موفق باشید 

حبیب الماسیان 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٩/۱٢/٥

 

 

Reading Efficiently by Reading Intelligently

 

Whether they're project documents, trade journals, blogs, business books or ebooks, most of us read regularly as part of our jobs, and to develop our skills and knowledge.

 

But do you ever read what should be a useful document, yet fail to gain any helpful information from it? Or, do you have to re-read something several times to get a full understanding of the content?

 

In this article, we're looking at strategies that will help you read more effectively. These approaches will help you get the maximum benefit from your reading, with the minimum effort. 

Get the most from your reading.

© iStockphoto/mammamaart

 

Think About What You Want to Know

 

Before you start reading anything, ask yourself why you're reading it. Are you reading with a purpose, or just for pleasure? What do you want to know after you've read it?

 

Once you know your purpose, you can examine the resource to see whether it's going to help you.

 

For example, with a book, an easy way of doing this is to look at the introduction and the chapter headings. The introduction should let you know who the book is intended for, and what it covers. Chapter headings will give you an overall view of the structure of the subject.

 

Ask yourself whether the resource meets your needs, and try to work out if it will give you the right amount of knowledge. If you think that the resource isn't ideal, don't waste time reading it.

 

Remember that this also applies to content that you subscribe to, such as journals or magazines, and web-based RSS and social media news feeds - don't be afraid to prune these resources if you are not getting value from some publishers.

 

 


ادامه مطلب ...نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳۸٩/۱٢/٢

 

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Walt Disneyهمه رویاهای ما در صورتی دست یافتی هستند  که شهامت پیگیری آن ها را داشته باشیم 

والت دیسنی

 

 

You can also find other interesting and inspiring qoutes here