وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٠/٩/٢٧

 مطلب این هفته بدلیل مشغله شدید کاری و درسی چندان مورد قبول بنده نیست اما شاید پاسخی به بعضی از سوالات باشد . من از همه دوستان و بازدیدکنندگان وبلاگ بخاطر نظرات سازنده و  تشویق هایشان تشکر می کنم . با تشکر - وبلاگ زبان آموزان

 

صفت فاعلی / مفعولی:

 

1-  به زبان ساده  صفت فاعلی : با افزودن پسوند ing به آخر فعل ساخته می شود.

 ( گیج کننده ) confusing / (جالب) interesting

The puzzle was confusing. 

Learning English is interesting.

 

 

2- صفت مفعولی : قسمت سوم ( اسم مفعول) هر فعل است که معمولاً به t / en / ed ختم می‌شود.

 

(خسته) tired/ ( شکسته ) broken / (هیجان زده) excited

 

تفاوت بین صفت فاعلی و مفعولی:

 

صفت فاعلی ایجاد کننده یک حالت است ( فاعل)، در صورتی که صفت مفعولی پذیرای حالتی است (مفعول).

 

نکته: صفات فاعلی / مفعولی می توانند همچون یک صفت ساده قبل از اسم و یا بعد از یک فعل ربطی قرار بگیرند.

 

 
 

 

سایر منابع فارسی و انگلیسی  :

 

http://education.blogfa.com/post-22.aspx

http://nokat.javanblog.com/post-164742.html

http://www.zaban34.blogfa.com/post-177.aspx

http://www.mbs-co.com/Article/Section_13/478.htm

 

 

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٠/٩/٢۱

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

http://clq.ir/

 

British Comparative Literature Association

http://www.bcla.org/index.htm

 

American Comparative Literature Association

http://www.acla.org/

 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٠/٩/۱٢

 

First of all my special thanks to Karl Perera for sending weekly emails to me and hope you enjoy reading and following his suggestions too.

Here are some links that can connect you to his nice website and other related links:

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=cOkY&mc=BL&s=SRFvk&y=3

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=cOkY&mc=BL&s=SRFvk&y=3

 

Where does self esteem come from? It comes from inside you. If you want to improve your self esteem then you need to create an environment inside you where it can grow. عزت  نفس شما از کجا ریشه می گیرد ؟ از وجود شما !  (اگر) می خواهید که عزت نفستان را افزایش دهید لازم است که بستری  جهت رشد آن  در  درونتان ایجاد کنید.   I want to ask you what you think and tell yourself inside your head?  Do you help yourself or hurt yourself with your thoughts and words?

 می خواهم  بگویید که چه فکری درباره  خود می کنید  ؟ آیا با افکار و کلماتتان  به خود کمک می کنید یا صدمه می زنید؟


It surprises me sometimes how horrible people are to themselves. They forgive others but never forgive themselves. They do things for others but ignore their own wishes. They criticize themselves
for the smallest errors.

 

بعضی وقتها از این  تعجب می کنم چگونه  افرادی  با خودشان اینقدر وحشتناک رفتار می کنند. آنها  دیگران را می بخشند اما هیچوقت  خودشان را  نمی بخشند. آنها برای دیگران تلاش می کنند اما برای آرزوهایشان نه . آنها برای کوچکترین چیزها  خودشان را محکوم می کنند.


How do you treat yourself?

(حال ) شما با خود چگونه رفتار می کنید ؟

 

Think about this. Are you a nice person to yourself?

 

به این سوال فکر کنید . آیا با خودتان خوب هستید ؟If not how can you expect others to make you feel good, they won't.

 

اگر اینطور نباشد  پس چگونه انتظار دارید دیگران با شما اینگونه (خوب ) رفتار کنند !

 

ترجمه : حبیب الماسیان

http://zabanamozan1.persianblog.ir/post/298/