وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/٩/٢٦

 

Marsh asked river what did you do that you are clear?

said:I passed.


مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟

گفت:گذشتم.
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/٩/٢٦
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/٩/۱٠

 British english podcast

 

http://iteslj.org/links/ESL/Listening/Podcasts/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.bl.uk/whatson/podcasts/prevexhibition/english/

http://podcasts.ox.ac.uk/

http://www.bestenglishpodcast.com/sample-page/british-accents/

http://thepenguinpodcast.co.uk

http://www.podcastsinenglish.com/index.shtml

http://www.listen-to-english.com/podcasts

http://www.britcaster.com/