دوست بهتری برای خودتان باشید 

اگر از خودتان متنفرید، به احتمال زیاد شکست خواهید خورد. در صورتی که خودتان را دوست داشته باشید، شانس موفقیت خود را بسیار زیادتر می کنید.

بنابراین چه کاری برای این که خودتان را بیشتردوست داشته باشید می توانید انجام دهید ؟

ساده است!

«اگر شما به دیگران عشق بورزید، خودتان را نیزدوست خواهید داشت ».

« اگر شما نسبت به دیگران تنفر داشته باشید، از خودتان نیز متنفر خواهید بود».

« برای بودن در یک وضعیت سالم ، دوست خوبی برای خودتان باشید .» ال رون هوبارد (L. Ron Hubbard)

تمرین:

شما می توانید این مفهوم را اکنون امتحان کنید.

۱-  چند دقیقه ای را صرف تنفر داشتن از دیگران کنید.به چند نفر نگاه کنید و فقط از آن ها متنفر باشید. (حالا) نسبت به خودتان چه احساسی دارید؟

۲- حالا چند دقیقه ای دیگران را دوست داشته باشید. به دور و برتان نگاه کنید و هر کسی را که می بینید دوست داشته باشید .تا وقتی که تمام تنفر شما از بین  نرفته به این کار ادامه بدهید .

الان نسبت به خودتان چه احساس دارید ؟

۳- تمام روز را صرف دوست داشتن دیگران کنید. در مورد هر کسی که ملاقات می کنید، چیزی را که دوست دارید  در آن شخص پیدا کنید .

این کار را تا زمانی که که نظرتان درباره خودتان بهتر شود ، ادامه دهید .

اگر بهترین دوست خود باشید،راه موفقیت تان بسیار هموارتر می شود.

پله به سوی خوشیختی

پله به سوی خوشیختی

منبع:+

ترجمه :www.behprice.com ( شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش)

 

 

A Fast and Easy Way to Be a Better Friend to Yourself

If you hate yourself, you will most likely fail. If you love yourself, your chances of success are much higher.

So what can you do to increase your love for yourself?

Simple!

"If you love others, you will love yourself." 
"If you hate others, you will hate yourself."
"A healthy state of being is to be a friend to yourself." -- L. Ron Hubbard

سایر مطالب مرتبط: