وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

چند اصلاح دیگر انگلیسی
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٥  کلمات کلیدی: چند اصلاح دیگر انگلیسی

 

- Cast not the dirt into the well that gives you water.

جائیکه نمک خوردی، نمکدان  نشکن!

 

- A cat has nine lives.

گربه هفت جان دارد.

 

 Call a spade, a spade.

چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است!

 

- The cat shuts its eyes while stealing creams.

 

مثل کبک سرش را زیر برف می کند.

 - Cowards die many times before their death.

آدم ترسو روزی هزار بار می میرد.

 

- Charity begins at home.

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.- Charity covers a multitude of sins.

صدقه رفع بلاست.

 

- Cleanliness is next to godliness.

پاکیزگی نشانه ایمان است.


- A clear conscience fears no accusation.

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

 

- Clothes do not make the man.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت