گروه موسیقی رهاوی به سرپرستی و آهنگسازی محمد شمس آبادی  در روزهای پنجشنبه و جمعه (٢٧ و ٢٨ ) آبانماه در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور ساعت پنج و نیم (30: 17 )  به اجرای موسیقی خواهند پرداخت .