وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

کاربرد حرف اضافه in
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٦  کلمات کلیدی: in

کاربرد حرف اضافه in


1.  در مورد زمان:
قبل از ماه،فصل،سال و قرن:
مثال:

 

 

ماه

سال

فصل

بخشی از روز

قرن

in July

in Aprilr

in 1985

in 1999

in summer; in the summer of 69

in the morning;

in the afternoon;

in the evening
in a minute;

in two weeks

In the nineteenth century
2 . در مورد مکان:
قبل از چیزی که داری حجم باشد:
In my pocket, in the drawer

قبل از شهرها و کشورها
In England, In Tehran

قبل از محل های مسقف
In class,In building, In living room,In the Kitchen

کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید

 

 

In time
به موقع

In the night

در دل شب

In recent time

اخیرا

In fact
در حقیقت

In the meantime

در ضمن  

In the past

در گذشته

In the end
سرانجام -بلاخره

In the middle of

در وسط

In the period of ...

در دوره ...

In the newspaper
در روزنامه

In public
در ملاءعام

In the beginning

در آغاز , در اوایل  

In a few minutes
تا چند دقیقه دیگر

In danger
در خطر

In no time

به موقع

In public
در ملاءعام

In due time

در زمان مقرر

In earliest times

در گذشته