آپاستروف (به انگلیسی apostrophe ) یا  (’)

 

 

 در سایت ویکی پدیا اشاره شده است که آپاستروف یک نشانه ‌است که در زبان‌های ریشه لاتین استفاده می‌شود و ریشه این نماد از یونانی باستان است.

اما موضوع آپاستروف ممکن است حتی برای افرادی که زبان انگلیسی، زبان مادری شان است نیز گیج کننده باشد؛ اما با یادگرفتن چند قاعده می توانید کاربرد آپاستروف را یاد بگیرید.آپاستروف دو کاربرد اصلی در زبان انگلیسی دارد.

1- یک کاربرد آن برای نشان دادن مالکیت است.

بنابراین در حالت ملکی به اسم های مفرد و اسامی جمع که به  S ختم نمی شوند، 'S(آپاستروف اس) اضافه می شود:

نکته 1:

اسمها دارای‌ یک حالت ملکی‌ می‌باشند که در آن به اسمهای‌ مفرد (و نیز اسامی‌ جمعی‌ که به s ختم نمی‌شوند) 's و به اسامی‌ جمع -' (یک آپاستروف) اضافه می‌شود:

my daughter's room  اتاق دخترم
my daughters' room  اتاق دخترانم 


today's weather report- 
the boss's problem- 
Star Jones's talk show- 

 

2- کاربرد دیکر آپاستروف برای نشان دادن حذف بعضی حروف یا اعداد است :


در اختصار نویسی (Contraction)برای نشان دادن حذف یک حرف از آپاستروف استفاده می کنیم.

 • I'm (I am)
 • you're (you are)
 • he's (he is)
 • she's (she is)
 • it's* (it is)
 • we're (we are)
 • they're (they are)
 • isn't (is not)
 • aren't (are not)
 • can't (cannot)
 • don't (do not)
 • who's (who is)
 • won't (will not)

 نکته مهم :

 فقط باید توجه داشت که نباید کاربرد it's  ( که به معنی "it is")  را با ضمیر ملکی its اشتباه گرفت . به مثال های زیر دقت کنید : 

 • It's the first day of spring.

اولین روز بهار است

 • Our bird has escaped from its cage.

پرنده ما از قفسش فرار کرد .

  

 نکته مهم :

  زمانی که دو یا چند اسم مالک یک چیز مشابه باشند می توانیم از آپاستروف اس استفاده کنیم. به طور مثال

 • Ali and Saeed's school project(Ali and Saeed worked together on the same project)

پروژه مدرسه علی و سعید (علی و سعید با هم روی یک پروژه مشترک کارمی کنند).

  

 نمونه ای از یک متن :

 

Robert and Lisa Jones have two beautiful children. Amy is nine and Ross is seven. The Joneses’ house has two floors. The children’s rooms are upstairs, and the parents’ bedroom is downstairs. Lisa’s room is always clean while Ross’s room is always messy. The Joneses’ lives are very busy this week. Ross’s sports teams all have games, Amy’s ballet class has a recital, and Robert’s car is in the shop, so the Joneses are trying to get everything done with only Lisa’s car. So far today, they’ve been to school, practice, rehearsal, the grocery store and the veterinarian’s office, and they aren’t finished yet. They’ll be busy until late tonight, and tomorrow, they’ll do it all again.

ترجمه و تالیف : حبیب الماسیان

 

 

 

 zabanamozan1.persianblog.ir

 

منابع : +++