وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نمرات زبان آموزان
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢  کلمات کلیدی: نمرات

No

Students Name

Class Mark

Final

Total

Pass/Fail

1

 Razaghi

37

53

90

Pass

2

Taghavipoor

38

33

71

Pass

3

Sirjani

37

53

90

Pass

4

Saadati

31

47

78

Pass

5

Vahdani

32

40

72

Pass

6

Madadi

31

45

76

Pass

7

 Estaji

30

45

75

Pass

8

Mirshahi

31

27

58

Fail

9

Kamrani

39

48

87

Pass

10

Nazargahi

40

46

86

Pass

11

Eshghi

26

absent

------

-----------