وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

چند جمله زیبا و حکمت آموز
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳۱  کلمات کلیدی:

Striving for success without hard work is like trying to harvest where you have not planted.

 

تلاش برای موفقیت، بدون سخت کوشی مثل محصول چینی در زمینی است که در آن کشت نکرده ایم.

 

It's better to wear out than to rust out.

       از پای در آمدن بهتر از پوسیده شدن است.

 

I feared failure until I realized that I only fail when I don't try.

 

از شکست می ترسیدم اما سر انجام دریافتم تنها زمانی شکستنی هستم که از تلاش دست بر می دارم.

 

Put by something for a rainy day.

       چراغ از بهر تاریکی نگه دار.