وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نحوه برنامه ریزی جهت مطالعه زبان
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱  کلمات کلیدی: برنامه ریزی برای مطالعه

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رودلازم است به طور روزانه حتی به مدت 5 تا 10 دقیقه هم که شده مطالعه کنید.
فرض خوب آن این است که از 1تا چند ساعت به صورت روزانه مطالعه کنید اما برای بسیاری این مقدار امکان پذیر نیست. اگر حداقل بتوانید روزانه, نیم ساعت هم به خواندن اختصاص بدهید باز هم نتیجه خیلی خوبی را در پی دارد.
اما در اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که با خودتان قرار بگذارید که روزانه حتی به مدت 5 تا 10 دقیقه هم که شده به مطالعه و مرور مختصری مشغول شوید.اگر زبان را بطور مداوم مطالعه نکنید , هم وقتتان را تلف می کنید و هم اینکه سررشته مطالب را از دست می دهید. اگر روش مطالعه خوبی داشته باشید پس از مدتی دانش پایه ای خوبی کسب می کنید.
بعضی افراد زبان را به طور فصلی مطالعه می کنند . به طور مثال فقط تابستان ها در کلاسهای زبان شرکت می کنند و وقتی که دوره آن تمام شد در تابستان سال آینده دوباره شرکت می کنند . این دسته از افراد در مطالعه خود جدی نیستند و در نتیجه نمی توانند زبان را بخوبی یاد بگیرند.