وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

Shakespeare: Take, O Take Those Lips Away
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی: شکسپیر - استاد راجی

 

Shakespeare:  Take, O Take Those Lips Away

برگردان : مسعود راجی     ببر دور آن لبانت را که سوگندش دروغ آمد


Take, oh take those lips away,
that so sweetly were forsworne,
And those eyes: the breake of day
 lights that doe mislead the Morne;
But my kisses bring againe, bring againe,
Seales of loue, but seal'd in vaine, seal'd in vaine

 

بِبَر دور آن لبانت را ،  که سوگندش دروغ آمد

و چشمانت: چو صبحِ کاذبی  در بامدادان  با فروغ آمد

 و  لیکن بوسه هایم باز آرد، بازآرد

مُهرِ عشقم را  که مُهری  بوده بیهوده، 

و  مُهری هست بیهوده.

منبع : سایت کارنیکان