وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

عبارات رایج انگلیسی در گفتار (بخش اول)
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢  کلمات کلیدی: عبارات انگلیسی ، گفتار

عبارات رایج  انگلیسی در گفتار (بخش اول)


اول شما بفرمایید.

After you.

چه جور هم !

And how!

با دیوار که حرف نمی زنم !

Am I talking to a brick wall?

این هم از این

And that`s that.

مسیرت به مسیر من میخوره ؟

Are you going my way?

دنبال شر می گردی ؟

Are you looking for a trouble?

هر طور میل شماست.

As you wish.

خدا شاهده که ...

As God my witness …

بهتره در موردش حرف نزنیم .

Better left unsaid.

بین خودمان باشد.

Between you , me and bedpost

اِیول

Bravo!

بعدا می بینمت

Catch you later .

راه را باز کنید

Clear the way.

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)

Climb down .

زود باش !

Come on !

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

Cut the comedy.

 

Source : Goleshan ,Mohammad. Understanding the Expressions used in AMERICAN MOVIES : Jungle Publications. 2008.

www.zabanamozan1.persianblog.ir

By : Habib Almasian

Good Luck!


 
عبارات رایج انگلیسی در گفتار (بخش اول)
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢  کلمات کلیدی: عبارات انگلیسی ، گفتار

عبارات رایج  انگلیسی در گفتار (بخش اول)


اول شما بفرمایید.

After you.

چه جور هم !

And how!

با دیوار که حرف نمی زنم !

Am I talking to a brick wall?

این هم از این

And that`s that.

مسیرت به مسیر من میخوره ؟

Are you going my way?

دنبال شر می گردی ؟

Are you looking for a trouble?

هر طور میل شماست.

As you wish.

خدا شاهده که ...

As God my witness …

بهتره در موردش حرف نزنیم .

Better left unsaid.

بین خودمان باشد.

Between you , me and bedpost

اِیول

Bravo!

بعدا می بینمت

Catch you later .

راه را باز کنید

Clear the way.

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)

Climb down .

زود باش !

Come on !

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

Cut the comedy.

 

Source : Goleshan ,Mohammad. Understanding the Expressions used in AMERICAN MOVIES : Jungle Publications. 2008.

www.zabanamozan1.persianblog.ir

By : Habib Almasian

Good Luck!