وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

To accomplish great things
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: عمل و باور

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe.


برای انجام کارهای بزرگ نه تنها باید اقدام کنیم  بلکه می بایست  تخیل و رویا  نیز در سر داشته باشیم , 

برای انجام کارهای بزرگ نه تنها برنامه بلکه  باید باور نیز   داشته باشیم .