وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

مهارت شنیداری
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٤  کلمات کلیدی: مهارت شنیداری زبان

گام اول برای یادگیری یک زبان تقویت مهارت شنیداری است . راههای مختلفی در این زمینه وجود دارد. در این جا به چند کتاب اشاره می کنیم.

 معرفی چند کتاب برای تقویت مهارت شنیداری 

 

 Tune In

  Learning English Through Listening BY: Jack C.Richard False Beginner to

Intermediate   Des cription The Tune In series develops....

 

Person to Person (Third Edition)

  BY: Jack C. Richard False Beginner to Pre-Intermediate   Des cription The third edition of this highly regarded series focuses on ..

 

 

 Resource Book For Teachers

 Listening

  BY: Alan Maley   This series gives the classroom teacher a guide to the practice of key aspects of language teaching, and consider some of the ...

 

اگر به سایت انتشاراتی ها یی نظیر انتشارات جنگل مراجعه کنید باز هم می توانید  با انواع کتابهای مختلف دیگری در زمینه سایر مهارت ها  نیز  آشنا شوید.

 آدرس دو وب سایت مهارت شنیداری:

 http://www.manythings.org/

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/listening.html