وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

Understanding the Expressions used in American MOVIES
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳۱  کلمات کلیدی: american movies

Understanding the Expressions used in

 American MOVIES

 

Watch your mouth.

حرف دهانت را بفهم .

What a pity!

حیف شد !

What`s cooking here?

اینجا چه خبر است ؟

What`s up ?

چه خبر ؟

What on the earth should I do now?

چه خاکی به سرم بریزم ؟

What is done cannot be undone.

کاری است که شده.

Who the hell do you think you are?

خیال می کنی کی هستی ؟

The good old days!

چه روزهای خوبی بود ؟

Tomorrow is another day!

فردا هم روز خداست .

Touch wood!

بزنم به تخته !

You are a mama`s boy.

بچه ننه هستی .

You are the pride of me.

باعث افتخار من هستی .

You have to be kidding!

شوخی میکنی !

Long time no see!

کم پیدایی؟

Speak of the devil

حلال زاده بودی .

I eat my words.

حرف خود را پس می گیرم .

Go fly a kite .

برو کشکت را بساب .