وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

Getting Acquainted
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٦  کلمات کلیدی: getting acquainted

Getting Acquainted

آشنا شدن

YOU HERE

اهل کجا هستید؟

Where are you from?

اهل کجا هستید

Where do you come from ?

اهل کدام کشور  هستید؟

What country are you from ?

ملیت شما چیست ؟

What is your nationality ?

از کدام شهر می آیید؟

What city are you from ?

از کدام ایالت هستید؟

What state are you from ?

YOU SAY

ایرانی هستم .

I am from (Iran).

از (ایران ) آمده ام .

I come from (Iran).

از (آلمان آمده ام ).

I come from (Germany).

(آلمانی ) هستم .

 I am a (German).

ملیت من (ایتالیایی ) است.

My nationality is (Italian) .

اهل (تهران ) هستم.

I am from (Tehran).

از  ایالت (نیویورک ) آمده ام .

I come from (New York) .

 


منبع : کتاب راهنمای کامل مکالمات روزمره آمریکایی و انگلیسی

نویسنده : سید حسن کاظمی شریعت پناهی