وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

Have
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٩  کلمات کلیدی: have

 

Have

در زبان انگلیسی برخی از افعال , کاربردهای گسترده و متنوعی دارند  که در مکالمات روزمره نیز بسیار استفاده می شوند . در این  اینجا درباره فعل    Have  نکات بیشتری می آموزیم .

-   Have  بعنوان فعل اصلی یا  (Main Verb)   بکار می رود :

 

Affirmative

negative

 I, we, you, they:

 I have a new guitar.
  I have got a new guitar.(Br )

 I don't have a new guitar.
  I haven't got a new guitar.

 he, she, it:

 He has a new guitar.
  He has got a new guitar. (Br )

 He doesn't have a new    guitar.
  He hasn't got a new guitar.

 

-   گاهی اوقات نیز به عنوان فعل کمکی    (Auxiliary Verb) که  معمولا در زمان حال کامل یا (perfect tense )  استفاده می شود :

 

affirmative

negative

 I, we, you, they:

They have had a nice time.

They haven't had a nice time.

 he, she, it:

He has had a nice time.

 He hasn't had a nice time.

 

    Have to (objective obligation)   و  کاربرد دیگر آن در   این ساختار است

 به معنای مجبور بودن

Look at these examples in the simple tense:

She has to work.

I do not have to see the doctor .

Did you have to go to school ?

  

در یک نگاه کلی به موارد کاربرد این فعل می پردازیم :

 

Example

استفاده / معنی

Use / meaning

She had a shower.

 انجام یک عمل , کار

Actions 

We're having a nice time .

 تجربه

Experience

We had a letter today.

 گرفتن - دریافت

Receive/ Obtain

They have a big house.

 دارایی - مایملک

   Possession

She has a good memory.

 شخصیت

Character

I have a headache.

 حالت و وضعیت ( جسمانی )

States

She has six brothers.

 ارتباط  و نسبت ( خانوادگی , ... )

Relations

I have (got) to go.

 اجبار

Obligations

She had her hair cut.

 علت و سبب

Cause

I had better go .

 اصطلاحات

Idioms

 

برای انجام تمرین به سایت English exercise .com  مراجعه کنید .

 

Special thanks to Andy Hopkins and Jocelyn potter for their nice book :

 Really useful English Verbs

Pearson education limited

 

Other sources for more information :

 

 1.  http://dictionary.reference.com/browse/have

2. Have to

3. http://www.learnenglish.de/grammar/verbtohave.html

 

Good Luck

By : Habib Almasian

www.zabanamozan1.persianblog.ir