وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

Understanding the Expressions Used in American Movies- part two
ساعت ٦:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: expressions used in american movies ، part two
I strongly recommend you to buy the following book . This book is intersting and can help you to undrestand the most useful and common expressions used in American Movies . 

Golshan, Mohammad .Understanding the Expressions Used in American Movies. Tehran: Jungle pub. 1386.

www.zabanamozan1.persianblog.ir

  Thanks & best wishes


اسمش سر زبانم است .

His name is on the tip of my tongue.

مرا خر فرض کردی ؟

How dumb do you think of me?

آز کجا باید بدانم ؟

How on earth should I know?

اسم شما چی بود ؟

I didn't catch your name?

از آن سر در نمی آورم .

I can`t make head or trail of it.

حسابی دارم حال می کنم .

I am having the time of your life.

در خدمت شما هستم .

I am at your service.

حرف خود را پس می گیرم .

I eat my words.

اگر نظر مرا بخواهید.

If you ask me ,

این طور می گویند.

I heard it on the grapevine.

به زحمتش می ارزد.

It`s worth trying.

بخشُکی شانس

It`s just my luck.

به دردِ سرش نمی ارزد .

It is not worth the trouble.

بچه که نیستم .

I was not born yesterday

بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی.

I will cook your goose.

سرم را می دهم .

I will eat my hat.

به نظر حقیر

In my humble opinion.

کارش نمی کرد.

It can`t be helped.

سر در نمی آورم چرا ...

It beats me why …

از شوخی گذشته ...

Joking apart…

دعایم من .

Keep your fingers crossed for me.

می خواهی بخواه , می خواهی نخواه

Like it or lump it.

کم پیدایی ؟

Long time no see!

رشته افکارم پاره شد .

I have lost my train of thought.

باید گربه را دم حجله بکشم .

I should show her who`s boss.

این خط و این نشان

Mark my words.

خدا به دادش برسد!

May God help him!

من  زبانم قرص است ( به کسی نمی گویم )

My leaps are sealed.

عمراً اگر من اینکار را بکنم .

Not in a thousand years.

مگر از روی جسدم رد بشی.

Over my dead body.

بچه باری در نیار.

Put a stop to this childish behavior.

به بابا سلام برسون .

Remember me to your father .

بگو سیب. ( موقع عکس گرفتن )

Say cheese.