خوشبختی

 

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

 

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است

 

 زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند

 

( مونتسکیو)

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید