چند اصطلاح عامیانه در زبان انگایسی

با کسی چپ افتادن

 to turn on somebody

بابا غوری

 cat's eye

به خدا توکل کردن

 trust in God

امتحان کردن

 have a go

بس کن

 knock it off      

حق با شماست

 You are reason

به امید دیدار

 so long

به سلامتی شما

 cheer you

طرفدار

 in favor of

مو لای درزش نمی رود

 Hard & fast

مژده       

               good news

مشکل پسند

 choosy-choosy

محض احتیاط

 just in case

به ضرر کسی تمام شد

     count against

حقیقت تلخ است

 Bitter pill to swallow

بی چشم و رو

 ungrateful

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 22 بازدید
sure

سلام بهترین ابزارها و برنامه و مطمئن ترینشون رو تو این وبلاگ میزارم... کسی که زبان انگلیسی دغدغش بشه..راه موفقیت رو تو جامعه ما پیدا کرده... مرسی

M.Amin

hi Nice idioms,good job [گل]

من

ممنون

سعيد

Hi, your recent post is really nice and useful. I like it very much. Do you like horses ? Are you interested in having one of your own ?How much do you know about them? This very new post of English class belong to all who like this beautiful animal. To increase your knowledge about horses come and c this post.

M.Amin

علی (ع) پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . . [گل]

من

ممنون... ممنون....ممنون

anita

hi it was grate you can count on me to help u i love english