Neither or Either

Neither or Either?

 

این دو کلمه هم ضمیر هستند و هم صفت. یعنی هم جانشین اسم هستند و هم قبل از اسم به عنوان صفت به کار می روند.

کلمه  Either  به معنی ( هر کدام از دو) اشاره به دوچیز یا دو فرد کرده به عنوان صفت قبل از اسم مفرد و به عنوان ضمیر در آخر جمله به کار می رود . فعل جمله همیشه مفرد است.

Do you like his two songs?

No, I don’t like either.

Either book is useful to learn.

آیا دو تا آوازهایش را دوست دارید ؟

خیر من هیچکدام را دوست ندارم. (ضمیر)

هر کدام از کتابها برای یادگیری مفید هستند . ( اشاره به دو کتاب – Either  در نقش صفت)

 

در حالیکه  neither  به معنی ( هیچکدام) اشاره به دو چیز یا دو فرد کرده است. ظاهر جمله مثبت اما مفهوم آن منفی است. ( زیرا خودش مفهوم جمله را منفی می کند.) فعل جمله نیز همیشه مفرد است.

Which book did you buy?

I bought neither.

Neither book is mine.

کدام کتاب را خریدید؟

من هیچکدام را نخریدم.

هیچکدام از دو کتاب مال من نیست.

بعد از either , neither  می توان از حرف اضافه  Of   و ضمایر مفعولی نیز استفاده کرد.

کدامیک از این دو اتومبیل را می خواهید؟

Which of the two cars do you want?

هرکدام از آنها خوب است.

Either of them is good.

هیچکدام از آنها را دوست ندارم.

I like neither of them.

هیچکدام از آنها غایب نیستند.

Neither of them is absent.

 

 

 

 

Neither ……. Nor  ,   either……. or

 

چنانچه بعد از کلمه either  از  or استفاده شود هر دو کلمه معادل ( یا .... یا ) در زبان فارسی است.

مثال:

I want either this book or that book.

من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را

چنانچه بعد از کلمه  neither از nor استفاده گردد هر دو کلمه معادل ( نه ...نه ) در زبان فارسی است . در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه  not نمی باشد.

I want neither this nor that.

من نه این را می خواهم  نه آنرا

 کلمات (neither … or) و   (neither …. Nor)  در انگلیسی جزء حروف ربط  محسوب شده یعنی دو جمله را تبدیل به یک جمله می نمایند. مثال:

I don’t like this

I don’t like that

( I like neither this nor that)

 

فعلی که بعد از آنها به کار می روند تابع اسم یا ضمیری است که بعد از nor  و یا or  دیده می شود . مثال:

Neither Ali nor Bahram goes there on Friday.

نه علی و نه بهرام هیچکدام  روزهای جمعه به آنجا نمی روند.

Neither girls nor William is to blame.

نه دخترها و نه ویلیام هیچکدام نباید سرزنش شوند.

 

Eeither Ahmad and I am blame.

یا احمد و یا من باید سرزنش شویم.

 

منبع : کتاب زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه  تالیف عباس فرزام 

 

 

در اینجا  تکرار و یا ادامه مبحث را  از منابع دیگری به زبان انگلیسی ادامه می دهیم:

 

"Either" and "neither" are both singular adjectives meaning "one or the other of two." "Neither" of course means "not the first one and not the second one."

In formal writing, we usually use a singular verb because "either" and "neither" signal that one of the following nouns is the subject, but not both:

Either Bill or Bob is going to the conference. (One or the other is going, but not both.)
Neither Joan nor Jane likes sushi. (= Joan doesn't like sushi. Jane doesn't like sushi either!)

Notice that we say "either...or" and "neither...nor." In informal English, most people would say "Neither Joan OR Jane LIKE sushi." That's all right in conversation, but in formal documents you should prefer the formal usage.

Of course we have a confusing exception to this rule. You can use a plural verb if you have a plural noun next to the verb:
Either Joan or the Kennedys are going to the conference.

But put the singular noun closer to the verb, and it goes back to singular!
Either the Kennedys or Joan is going to the conference.

And it's the same with "neither":
Neither Jane nor her brothers like sushi.
Neither her brothers nor Jane likes sushi.

Of course the verb will be plural if both nouns are plural:
Either the Smiths or the Robinsons are meeting us at the station.
Neither the Canadians nor the Americans are interested in this problem.

 

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 850 بازدید
امید رزاقی(دانستنیهای روانشناسی)

با عرض سلام خدمت شما استاد گرامی وبلاگ دانستنیهای روانشناسی با یکی از موضوعات جالب و پر طرفدار با عنوان " روانشناسی رنگها " به روز شد . از شما دعوت میشود با تشریف فرمایی خود و ذکر نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید . منتظر حضور گرم و صمیمی شما دوست عزیز هستم . به امید همکاری و همیاری بیشتر موفق باشید و پایدار

هادی ضعیفی

happy birthday Mr.Almasian[گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][هورا][هورا][هورا]

برای من که متن ها کارساز بود دستت درد نکنه

برای من که متن ها کارساز بود دستت درد نکنه

reza

.Hi, Thanks a lot for your web, I appreciate it I would like to add one comment about obligation in using singular verb only after either. I am not sure if it is OK, but I can say in case of plural subjects there is no way to use the verb with singular format. See bottom of your webpage Regards Reza

بهنام

ممنون...خیلی خوب بود