مرد آنست که لب ببندد و بازو گشاید

 

The shortest answer is doing

مرد آنست که لب ببندد و بازو گشاید.

 

Ernest Hemingway

/ 1 نظر / 35 بازدید
محمد علی رضایی

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها مهربان، خوب، قشنگ.........چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد او مرا می خواند، او مرا می خواهد او همه درد مرا می داند یاد او ذکر من است، در غم و در شادی چون به غم می نگرم، آن زمان رقص کنان می خندم که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است او خدایست که همواره مرا می خواهد او مرا می خواند، او مرا مییییییییی خواهد او همه درد مرا مییییییییییییی داند ------------------------------------ سلام دوست عزیز وصمیمی [لبخند][گل] امید وارم خوب وخوش سرحال باشی [قلب][گل] خیلی خوشحالم که فرصتی شد که سری به شما بزنم[لبخند] [گل] واز مطالب شما استفاده کنم[لبخند] [گل] دعا می کنم همیشه شاد وامیدوار باشی و......عاقبت بخیر [قلب][گل] آمین[بدرود][گل]