/ 3 نظر / 9 بازدید
نازلی

سلام می خواستم ژیشنهاد بدم یک فضایی ایجاد کنید که خوانندگان نوشتهای انگلیسی خود را بگذارند و هر کی فرصت داشت اشتباهات آن را ژیدا کند این جوری یک سایت فوق العاده ایی می شود. ممنون

فرهاد تیموری

thanks for your useful subject matters and your opinion sir. may I use some of your last subjects in my web? I am studying English literature M.A in islamic azad university of arak and I am working on Shakespear sonnet as collector and ofcourse you can see some parts in my web i will be glade if you have any opinion or special comments on sonnet 76 thank you very much.

سن خانمها معمولا معلوم نيست.[هورا][هورا][هورا]